Ogólne warunki

Regulamin sklepu SCANDALSHOP

W rozumieniu prawa o handlu elektronicznym www.kzp.bg.

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami przed rozpoczęciem korzystania z tej witryny. Korzystane z tej witryny oznacza akceptacje i zgodę na niniejsze Warunki.

Niniejsze OGÓLNE WARUNKI regulują  relacje pomiędzy SEVEN INTERNATIONAL EOOD jako właścicielem   domeny  www.scelemets.pl z jednej strony a Użytkownikami stron i usług elektronicznych ( internetowych ) znajdujących się w domenie www.scelements.pl i jej subdomenach (tzw. Skrócona strona), a także relacji z nimi, gdy korzystają z usług informacyjnych i handlowych oferowanych przez SEVEN INTERNATIONAL EOOD ( tzw. Skrócone usługi) 

SEVEN INTERNATIONAL EOOD jest spółką  zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym Agencji Rejestrowej pod numerem UIC205589298,Tel. +48223077909: e-mail; info@scandalshop.pl

Niniejsze ogólne warunki obowiązują wszystkich użytkowników, którzy zarejestrują się na stronie https://scelements.pl.

ZAWARTOŚĆ:

Warunki korzystania z witryny 

Rejestracja w serwisie 

Ochrona danych osobowych .Polityka prywatności 

Prawa autorskie i związane z nimi ograniczenia 

Prezentowane towary i usługi 

Zawarcie umowy zakupu towarów i usług 

Dostawa zakupionych towarów i usługi 

Czas dostawy 

Miejsce dostawy 

Cena dostawy

Odbiór towaru

Płatność za zakupione  towary i usługi 

Odmowa zakupu towaru 

Cookies i remarketing 

Inne 

Warunki korzystania z witryny 

Użytkownik rozumie i zgadza się z tym, że usługi informacyjne i Serwis są świadczone “w formie, w jakiej są publikowane ,, . Użytkownik rozumie i zgadza się , że www.scelements.pl nie ponosi odpowiedzialności za:

Dokładność publikowanych informacji ;

Terminowe dostarczenie Użytkownikom informacji o zrealizowanych zamówieniach, pytań i komentarzy dotyczących produktów, a także informacji o niedostępnych produktach;

Za szkody / lub utracone korzyści i inne straty wszelkiego rodzaju i kwoty, które wystąpiły pózniej , wyniku lub z powodu korzystania z Witryny;

Brak możliwości korzystania z serwisu z powodu problemów technicznych, prefencij, decyzji administratora itp.

W przypadku, gdy korzystanie z niniejszej Witryny lub materiałów z niej zawartych spowoduje szkody wymagające napraw, naprawy sprzętu lub informacji, Użytkownik przejmuje wszelką opowiedzialność i wszelkie koszty związane z usunięciem szkód.

Użytkownik jest poinformowany i oświadcza, że wyraża zgodę, iż niektóre towary publikowane w serwisie mogą być nie dostępne przy składaniu poprzez system zakupów on-line 

Użytkownik zostaje poinformowany i oświadcza, że wyraża zgodę, iż w zamówionym przez niego zamówieniu mogą nastąpić zmiany o czym www.scelements.pl zobowiązuje się poinformować o podanym przez niego e-mailu / numerze telefonu lub inny stosowny sposób. Do czasu otrzymania potwierdzenia ostatecznego wysłania potwierdzonego zamówienia na adres użytkownika. 

2.Rejestracja w serwisie 

Rejestrując się w serwisie, użytkownik wyraża zgodę i oświadcza, że podczas wypełniania formularza rejestracyjnego poda prawdziwe, dokładne i aktualne i kompletne informacje. W przypadku podania przez Użytkownika nieprawidłowych, niedokładnych lub nie kompletnych informacji www.scelements.pl ma prawo zamknąć lub usunąć informacje  dotyczących konta użytkownika i odmówić mu dalszego dostępu do 

 Części  lub wszystkich swoich usług.

Użytkowniik zgadza się, że www.scelements.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe lub niewłaściwe zrealizowanie zamówienie złożone w związku z otrzymanymi  od użytkownika błędnymi / niedokładnymi informacjami.

3.Poufność 

Wszelkie warunki dotyczące wykorzystania danych osobowych użytkowników serwisu www.scelements.pl reguluje Polityka Prywatności opublikowana w serwisie.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, użytkownik ma prawo dostępu do własnych Danych  Osobowych, które wprowadził lub udostępnił na stronie www.scelements.pl podczas korzystania z serwisu, a także w celu dokonywania korekt podane dane osobowe. W przypadku, gdy użytkownik złożył zamówienie i nie zażądał terminowej korekty informacji z podanymi danymi osobowymi, w wyniku czego www.scelements.pl błędnie zrealizował zamówienie zlecone przez użytkownika , www.scelements.pl nie realizuje  nie ponosi wszelkich odpowiedzialność za niedokładność wykonanego zamówienia, a wszelkie szkody ponosi użytkownik.  

Wszelkie dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkownika oraz inne dane niezbędne do jego indentyfikacji w procesie korzystania  z Serwisu są przechowywane, przetwarzane i wykorzystywane przez www.scelements.pl w celu realizacji usług oferowanych za pośrednictwem serwisu.

www.scelements.pl zawiadamia i oświadcza wyraźnie Użytkownikowi, że podane przez Użytkownika Dane Osobowe nie są przekazywane osobą trzecim w celach reklamowych i promocyjnych.

www.scelements.pl zastrzega sobie prawo do wykorzystania adresów IP i innych danych Użytkowników w celu ujawnienia ich tożsamości w przypadkach, gdy jest to konieczne zgodnie z prawem, procedurami prawnymi i w celu zapewnienia przestrzegania niniejszych Ogólnych Warunków.

Użytkownik wyraża zgodę na przekaznie zadeklarowanych przez niego danych osobowych przez  www.scelements.pl DSK BANK AD, gdy to jest konieczne i w zwiąsku z wybraną przez użytkownika metodą płatności w DSK BANK.

4. Prawa autorskie i związane z nimi ograniczenia 

www.scelements.pl przyznaje Użytkownikom prawo do korzystania ze wszystkich usług wymienionych w Serwisie wyłącznie w  osobistych celach niekomercyjnych pod warunkiem nienaruszenia praw autorskich www.scelements.pl lub osób trzecich bezpośrednio lub pośrednio powiązanych. Kopiowanie  materiałów z Witryny, wyraźnie jest zabronione jak i publiczne rozpowszechnianie w jakimkolwiek celu przez Użytkowników. Wykorzystywanie materiałów opublikowanych w tej witrynie internetowej w innych witrynach jest zabronione, a osoby naruszające podlegają sankcją zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

www.scelements.pl zastrzega sobie  prawo do przeniesienia praw do publikowania materiałów i innych informacji publikowanych w serwisie na osoby trzecie  po za pisemną umową regulującą  stosunek prawny pomiędzy www.scelements.pl a osobą publikującą informacje .

Przy zakupię produktu objętego prawami autorskimi lub prawami patentowymi, www.scelements.pl nie zapewnia żadnych dodatkowych praw do użytkownika i dystrybucji, z wyjątkiem wyraźnie wymienionych praw lub licencji do procedera / dystrybura produktu.

Wszystkie towary i usługi świadczone przez www.scelements.pl , które podlegają ochronie na podstawie Ustawy o prawie autorskim  i prawach pokrewnych, są dostarczane Użytkownikom w ich oryginalnej formie, opakowaniu i nośnikach bez wpływu www.scelements.pl i zgodnie z dystrybucją prawa przyznane przez producentów lub dystrybutorów na Republikę Bułgarii.

Linki umieszczone na Stronie www.scelements.pl do stron należących do osób trzecich są publikowane dla wygody użytkowników. Korzystając z tego łącza, użytkownicy nie korzystają  z usługi swiatczącej przez www.scelements.pl , a  w odniesieniu do korzystania z łącza poza Witryną www.scelements.pl 

Niniejsze ogólne warunki nie mają zastosowania .

www.scelements.pl nie kontroluje powyższych witryn, które nie są własnością www.scelements.pl i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich informacje lub zawartość.

5. Prezentowane towary i usługi na Stronie 

Informacje o towarach w Serwisie podzielone są na rodzaje grup i podgrup 

Strona (linki) do każdej pozycji wymienionej w Serwisie zawiera informacje o cenie, głównych cechach produktu oraz dodatkowe informacje mające na celu pomoc w dokonaniu świadomego wyboru przez użytkowników przy zakupie produktu .

www.scelements.pl zastrzega sobie prawo do publikowania nazw modeli i innych informacji o towarach w języku angielskim gdy :

A)  istnieje niebezpieczeństwo i utraty cennych informacji o właściwościach towarów: 

B) Nie ma ogólnie przyjętej jednoznacznej  terminologii w języku polskim

C) Sam produkt jest nośnikiem informacji w języku angielskim

Wszystkie ceny podane są w polskich złotówkach i zawierają podatek VAT. W przypadku, gdy produkt ma kilka modyfikacji, są wskazane na stronie. 

www.scelements.pl ma prawo w dowolnym czasie i bez uprzedzenia do dokonywania zmian w publikowanych produktach, usługach, cenach i innych cenach towarów, a Użytkowników uważa się za poinformowanych o tych zmianach od dnia publikacji. Informacje o niektórych produktach mogą nie być aktualizowane, ale we wszystkich przypadkach Użytkownicy zostaną powiadomieni w przypadku zamówienia z Serwisie za pomocą formularza zakupu on-line przed ich dostarczeniem o nieaktualnych informacjach w Serwisie związanych z zamówionymi produktami. Niektóre informacje publikowane w Witrynie mogą dotyczyć produktów, usług lub produktów które nie są oferowane i nie są obecnie dostępne, za co z góry przepraszamy.

6. Zawarcie umowy zakupu towarów i usług 

Użytkownik ma prawo zamawiać wszystkie towary i usługi wymienione w Serwisie pod adresem www.scelemnts.pl. Składając zamówienie Użytkownik ma prawo do wyboru rodzaju towaru oraz jego ilości , sposobu i warunków dostawy, zgodnie  z opcjami oferowanymi w Serwisie.

W każdym czasie przed ostatecznym potwierdzeniem Zamówienia poprzez wypełnienie  formularza zakupów on-line, Użytkownik ma prawo do dokonywania zmian w wybranych towarach i usługach.

Składając zamówienie na Stronie, Użytkownik wchodzi w stosunki umowne z SCANDALSHOP, dotyczące konkretnego zamówienia i regulowane niniejszym Ogólnymi Warunkami. Zamówienie uważa się za ostateczne po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia od naszego pracownika, Złożeniem zamówienia z przyciskiem ,,ZAMÓW’’ nie zawierasz umowy z firmą, a jedynie deklarujesz, że chcesz otrzymać przedmiot na  adres lub biuro kuriera. Transakcję uważa się za zawartą dopiero z chwilą zapłaty za przedmiot. W tym sensie za pomocą przycisku ,, ZAMÓW’’ nie kupujesz przedmiotu, dopóki za niego nie zapłacisz.

Firma nie jest zobowiązana odpowiadać  na wiadomości  online otrzymywane  przez klientów w określonym terminie. 

W przypadku niedostępności towaru poinformujemy klientów osobiście telefonicznie lub e-mailem.

W przypadku braku możliwości kontaktu telefonicznego z klientem ( nie odbiera lub numer jest niepoprawny) zamówienie jest anulowane w ciągu 3 dni roboczych. 

Zamówienie można ponownie złożyć po skontaktowaniu się klienta z działem online SCANDALSHOP  w celu wyjaśnienia.

WAŻNE!

W związku z optymalizacją procesu pracy i kosztów firmy – zaprzestajemy przesyłek do klientów z 3 kolejnymi przesyłkami niezamówionymi lub odrzuconymi przez kuriera. Za każdą Twoją przesyłkę, której nie możesz odebrać pokrywamy koszty wysyłki, a jeśli nie możesz jej odebrać - możesz skontaktować się z nami, aby przekierować ją do innego klienta. 

Kurier zwraca nam wszystkie przesyłki w ciągu 5 dni automatycznie jako niezamówione. Przestajemy wysyłać przesyłki do klientów, którzy mają 3 kolejne zwroty zamówionego towaru online ( w związku z nadużyciami) Ostateczna cena towaru lub usługi zawiera wszystkie podatki i opłaty!

www.scelements.pl ma prawo do zmiany cen podanych w Serwisie według własnego uznania, w dowolnym czasie i bez obowiązku wcześniejszego powiadomienia Użytkowników.

Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty ceny, która została wskazana w Serwisie w trakcie składania zamówienia,  niezależnie od tego czy jest ona niższa czy wyższa od zaktualizowanej ceny.

W  przypadku wystąpienia błędów technicznych w informacjach publikowanych w Serwisie , w wyniku których zamówienie nie może zostać zrealizowane, www.scelements.pl ma prawo odmówić realizacji zamówienia i nie jest winien Użytkownikowi żadnego  innego odszkodowania, z wyjątkiem zwrotu kwot wpłaconych lub wpłaconych przez użytkownika za anulowanie zamówienie, jeśli takie istnieją.

 

7. Dostawa zakupionych towarów 

Dostawa zakupionego towaru odbywa się w wybrany przez Użytkownika sposób i we wskazanych terminach, z zachowaniem warunków art. 103b KPA

8. Czas dostawy 

Dostawa realizowana jest w ciągu 3 do 10 dni roboczych. Po otrzymaniu zamówienia pracownik sklepu internetowego www.scelements.pl kontaktuje się  telefonicznie lub mailowo z klientem, potwierdzając pomyślne przyjęcie zamówienia, doprecyzowując szczegóły  towaru oraz awizacje o jego dostawie.

Zamówienia otrzymane przed godziną 14.00 są realizowane tego samego dnia a po godzinie 14.00 następnego dnia roboczego. Zamówienia otrzymane w dni wolne od pracy lub dni ustawowo wolne od pracy są realizowane w pierwszym dniu roboczym po tym dniu.

Potwierdzone  i zrealizowane zamówienie wysłane jest na wskazany przez Państwa adres firmą kurierską ,,IN-POST’’. Dostawy nie są realizowane w dni wolne od pracy i dni ustawowo wolne od pracy . We wszystkich przypadkach może wystąpić opóźnienie w dostawie, o czym nasz  pracownik współpracownik poinformuje w odpowiednim czasie. 

Podczas składania zamówienia w sklepie internetowym zauważysz puste pole ,,Komentarz do zamówienia’’ W tym polu masz możliwość określenia dogodnego dnia dostawy i jeśli to będzie możliwe z naszej strony dostosujemy dostawę do Twoich preferencji, o czym w odpowiednim czasie poinformuje nasz pracownik.

www.scelements.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przypadku, gdy opóźnienie powstało z winy kuriera realizującego dostawę lub z innych okoliczności niezależnych od www.scelements.pl 

Zamówienie może zostać anulowane przez sprzedawcę w następujących okolicznościach;

A) W przypadku, gdy z winy Użytkownika niemożliwe będzie więcej niż trzykrotne uzgodnienie terminu dostawy, zamówienie jest anulowane. Brak możliwości negocjacji może wyrażać się w niezrealizowanej rozmowie telefonicznej na podany  przez Użytkownika numer telefonu, brak możliwości zaproponowania terminu dostawy  przez pracownika ,,Sprzedawcy’’ i inne.

B) W przypadku odroczenia dostawy przez Użytkownika o więcej niż 30 dni kalendarzowych, lub prośbę o wstępne odroczenie można złożyć zarówno telefonicznie; +48223077909 jak i poprzez e-mail info@scandalshop.pl. 

W przypadku niedotrzymania powyższego terminu obowiązują ogólne zasady anulowania zamówienia *Zawinione niestawienie się konsumenta w umówionym terminie automatycznie powoduje naliczenie kosztów transportu ( w wysokości 8 BGN) za kolejne uzgodnione dostawy. W przypadku trzech dostaw na adres klienta i niezaakceptowanych przez konsumenta zawinionego towaru, zamówienie jest anulowane.

*Za niestawiennictwo / brak akceptacji / uważa się ; każde niestawienie się, które nie zostało zgłoszone z wyprzedzeniem lub zgłoszeniem w dniu uzgodnionego terminu dostawy bez ważnego powodu lub siły wyższej / powodzi, pożaru, trzęsienia ziemi, śmierć bliskiej osoby / przyjaciela.

9. Miejsce dostawy 

Dostawa realizowana jest na adres podany przez użytkownika. Pzedsiębiorca zastrzega sobie prawo do odmowy lub zmiany miejsca dostawy towaru w przypadku spełnienia następujących warunków;

Obiektywny brak możliwości realizacji  dostaw w miejscach niezabudowanej lub nieodpowiednej  infrastrukturze drogowej.

Drogi nieutwardzone, wąskie drogi, których przejazd jest niebezpieczny dla intergralności ładunku lub dla zdrowia przewoźnika i innych.

Obszary o zwiększonej przestępczości lub niezabudowane przedmieścia . W przypadku zmiany miejsca dostawy, Sprzedawca zobowiązuje się do wcześniejszego poinformowania Klienta o zaistnieniu okoliczności uniemożliwjacych mu  oraz uzgonienia innego, możliwego i korzystnego dla obu stron miejsca odbioru.

10. Cena dostawy 

Cena dostawy określona jest w ,,warunkach dostawy’’ i jest automatycznie naliczana w wartości zamówienia. Przy zamówieniach powyżej 700zl koszt dostawy ponosi sklep internetowy www.scelements.pl 

11. Odbiór towaru 

W momencie odbioru towar powinien zostać dokładnie sprawdzony przez Użytkownika lub osobę upoważnioną. W przypadku stwierdzenia w trakcie oględzin zewnętrznych wad- ewentualnych uszkodzeń lub innych stwierdzonych bezpośrednio po dostawie, Użytkownik powinien niezwłocznie zawiadomić o szkodach telefonicznie +48223077909 lub e-mail info@scandalshop.pl

Z chwilą przyjęcia przesyłki przez Użytkownika bez uwag wszelkie roszczenia z tytułu widocznych zewnętrznych wad są bezzasadne i jako takie nie powinny być zaspokojone. W przypadku nie natychmiastowego powiadomienia  pracownika z działu On-line pod numerem +48223077909 lub e-mail info@scandalshop.pl, Użytkownik traci prawo do wniesienia stwierdzonych zewnętrznych widocznych  wad  zgodnie z umową sprzedaży.

W przypadku, gdy konkretne terminy i godziny dostawy zostaną ustalone na piśmie  przez www.scelements.pl, oświadczenie jest wiążące. W przypadku wskazania nieprawidłowego  adresu, osoby kontaktowej  lub numeru telefonu podczas składania wniosku, www.scelements.pl  nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłową realizację zamówienia z powodu podania przez Użytkownika błędnych informacji.

W przypadku nie zastania Użytkownika w terminie dostawy pod wskazany adres lub nieudostępnienia adresu dostawy, www.scelements.pl  jest zwolniony z obowiązku dostarczenia zamówionego towaru, a Użytkownik traci swoje prawa na jego zamówienie na dostawę towarów.

W przypadku, gdy dostarczone towary wyraźnie nie odpowiadają tym zamówionym od zakupu przez użytkownika i można to ustalić podczas prostej kontroli dostarczonego towaru. Użytkownik ma prawo zażądać wymiany dostarczonego towaru, na odpowiadający jego zgłoszeniu na zakup towaru 24godziny od zgłoszenia takiej prośby współpracownikowi z działu On-line tel;+48223077909 lub e-mail info@scandalshop.pl 

www.scelements.pl zastrzega sobie prawo do zmiany podwykonawcy realizującego dostawę, bez obowiązku wcześniejszego poinformowania o tym Użytkownika o ile nie odzwierciedla to sposobu i terminu dostawy.

12.  Płatność  za zakupione towary i usługi 

Zamawiając towary i usługi z serwisu, Użytkownik jest zobowiązany do określenia jednego z następujących sposobów płatność:

Płatność przy odbiorze  zamówienia: 

Konsument jest zobowiązany do zapłaty całości kwoty za wszystkie towary i usługi, będące częścią swojego zamówienia w momencie dostawy, przedstawicielowi / podwykonawcy realizującemu dostawę. 

Płatności można dokonać gotówką lub kartą.

Płatność przelewem bankowym:

Po dokonaniu płatności przez bank Użytkownik wpłaca kwotę równą wartości zamówionego towaru na rachunek bankowy SEVEN INTERNATIONAL EOOD, wskazany na wygenerowanej fakturze i dopiero po potwierdzeniu wpłaty jako otrzymanej i uznaniu rachunku bankowego odpowiednim kwoty, www.scelements.pl  zobowiązuje się do dostarczenia zamówionych towarów i usług.

Płatność kartą debetową / kredytową:

Przy płatności kartą debetową  / kredytową, Użytkownik wpłaca kwotę równą wartości zamówionego towaru zgodnie z potwierdzonym zamówieniem za pośrednictwem wirtualnego terminala POS i dopiero po potwierdzeniu transakcji wpłaty, www.scelements.bg zobowiązuje się dostarczyć zamówiony towar i usługi.

13. Odmowa zakupu towaru

Pobierz formularz odstępnie od umowy tutaj ;КЗП HYPERLINK "https://kzp.bg/standarten-formulyar-za-uprazhnyavane-pravo-na-otkaz-pri-online-pokupki" -  HYPERLINK "https://kzp.bg/standarten-formulyar-za-uprazhnyavane-pravo-na-otkaz-pri-online-pokupki"Стандартен HYPERLINK "https://kzp.bg/standarten-formulyar-za-uprazhnyavane-pravo-na-otkaz-pri-online-pokupki"  HYPERLINK "https://kzp.bg/standarten-formulyar-za-uprazhnyavane-pravo-na-otkaz-pri-online-pokupki"формуляр HYPERLINK "https://kzp.bg/standarten-formulyar-za-uprazhnyavane-pravo-na-otkaz-pri-online-pokupki"  HYPERLINK "https://kzp.bg/standarten-formulyar-za-uprazhnyavane-pravo-na-otkaz-pri-online-pokupki"за HYPERLINK "https://kzp.bg/standarten-formulyar-za-uprazhnyavane-pravo-na-otkaz-pri-online-pokupki"  HYPERLINK "https://kzp.bg/standarten-formulyar-za-uprazhnyavane-pravo-na-otkaz-pri-online-pokupki"упражняване HYPERLINK "https://kzp.bg/standarten-formulyar-za-uprazhnyavane-pravo-na-otkaz-pri-online-pokupki"  HYPERLINK "https://kzp.bg/standarten-formulyar-za-uprazhnyavane-pravo-na-otkaz-pri-online-pokupki"право HYPERLINK "https://kzp.bg/standarten-formulyar-za-uprazhnyavane-pravo-na-otkaz-pri-online-pokupki"  HYPERLINK "https://kzp.bg/standarten-formulyar-za-uprazhnyavane-pravo-na-otkaz-pri-online-pokupki"на HYPERLINK "https://kzp.bg/standarten-formulyar-za-uprazhnyavane-pravo-na-otkaz-pri-online-pokupki"  HYPERLINK "https://kzp.bg/standarten-formulyar-za-uprazhnyavane-pravo-na-otkaz-pri-online-pokupki"отказ HYPERLINK "https://kzp.bg/standarten-formulyar-za-uprazhnyavane-pravo-na-otkaz-pri-online-pokupki"  HYPERLINK "https://kzp.bg/standarten-formulyar-za-uprazhnyavane-pravo-na-otkaz-pri-online-pokupki"при HYPERLINK "https://kzp.bg/standarten-formulyar-za-uprazhnyavane-pravo-na-otkaz-pri-online-pokupki" online  HYPERLINK "https://kzp.bg/standarten-formulyar-za-uprazhnyavane-pravo-na-otkaz-pri-online-pokupki"покупки HYPERLINK "https://kzp.bg/standarten-formulyar-za-uprazhnyavane-pravo-na-otkaz-pri-online-pokupki" (kzp.bg)

Konsument ma prawo odmówić i zażądać zwrotu zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni od otrzymania towaru na adres dostawy, w przypadku przedmiot nie ma śladów noszenia, prania prasowania resztek makijażu i tym podobnych.

Przedmiot musi mieć zachowany wygląd handlowy i być w orginalnym opakowaniu i nie ściągnietych etykiet.

Zaspokojenie żądania zwrotu towaru:

Po otrzymaniu zwróconej przesyłki dokładnie ja obejrzymy, aby upewnić się, że spełnia wymagania dotyczące zwrotu ( nie jest noszony, prany, prasowany a także posiada orginalne metki i opakowanie)

Następnie w ciągu 14 dni roboczych zwrócimy jej wartość (z wyłączeniem wartośći dostawy) przelew na numer IBAN podany przez ciebie w formularzu  wymiany i zwrotu. 

Wszystkie przesyłki są otwierane przed zwrotem!

Produkty muszą odpowiadać rodzajowi, w jakim zostały  otrzymane przez konsumenta.

Produkty nie spełniające takich warunków zgodnie z ,, Ustawą o ochronie konsumentów’’ nie podlegają zwrotowi ani odmowie. 

Nie przyjmujemy reklamacji dotyczących wad wynikających z niewłaściwego stosowania instrukcji producenta oraz obchodzenia się z produktami.

Bielizna i stroje kąpielowe- bikini, bokserki, stringi, figi, body i inne produkty określane jako bielizna  NIE podlegają zwrotowi i wymianie – ze względów  higienicznych .

Przy zwrocie zakupionego towaru koszty transportu pokrywa klient i nie podlegają zwrotowi.

Przedsiębiorca ma prawo odmówić zwrotu produktu zgodnie z obowiązującym prawem.

W przypadku wady fabrycznej, która zostanie stwierdzona przy odbiorze produktu , w trakcie oględzin, klient zwraca go na koszt sklepu i wysyła inny produkt zgodnie z żądaniem żądaniem .

W takim przypadku koszty transportu ponosi przedsiębiorca .

*Jeżeli konsument nie zachował orginalnego opakowania, powinien zapakować towar w celu jego zabezpieczenia . Zaleca się aby opakowanie było zgodnie z wagą i zawartością towaru.

Każde opakowanie musi być bezpiecznie zapakowane . Dla niezawodnego pakowania należy użyć co najmniej dwóch komponętów (nylon, folia / taśma klejąca torba kurierska), gdyż ryzyko utraty towaru ponosi konsument do momentu jego odbioru w magazynie przez pracownika. 

W przypadku, gdy w ciągu 14 dni od daty dostawy Użytkownik częściowo lub całkowicie odmówi  zakupionego towaru, www.scelements.pl zobowiązuje się do zwrotu części lub całości kwoty wpłaconej na ich zakup .W przypadku że użytkownik nie skorzysta z prawa do odmowy zakupionego towaru lub usługi w podobnym terminie, www.scelements.pl automatycznie przekształca kaucję jako zapłatę wartości zamówionych towarów lub usług.

13.1 nie ma sladów naprawy przez użutkownika 

13.2 produkt ma wygląd handlowy

13.3 Co należy zrobić, aby móc zwrócić produkt zakupiony na www.scelements.pl 

-przestrzegaj zasady w punktach 13.1 i 13.2 

-zanim zwrócisz produkt, musisz o to poprosić po skontaktowaniu się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego info@scelements.pl  lub pod numerem telefonu +48223077909

-wypełnij poprawnie formularz reklamacyjny 

-zwrot należy dokonać za pośrednictwem firmy kurierskiej in-post 

-koszty dostawy pokrywa klient 

-w kopercie kurierskiej musi znajdywać się poprawnie wypełniony formularz reklamacyjny

-kwota wartości zamówionych produktów ( bez kosztów dostawy) zostanie ci wpłacona w ciągu 14 dni na konto bankowe które podałeś nam podczas wypełniania formularza.

13.4 Przypadki w których nie możesz zwrócić produktu;

Jeżeli wszystkie instrukcje w punktach 13.1 i 13.2 nie zostały spełnione.

13.1- jeśli są ślady próby naprawy

13.2- musi mieć wygląd handlowy

-jeśli zwracasz produkt(y) za pobraniem 

-jeśli zwracasz produkt(y) za pośrednictwem innej firmy kurierskiej www.scelements.pl ,zgodnie z ustawą o ochronie konsumentów (CPA), zastrzega sobie  prawo do odmowy zwrotu produktu.

Adres zwrotny ; VARNA, Vazrazdenie 1, ul. Ivan Trajanski 9 , sklepy 1-3 

Odbiorca ; Seven International EOOD, TEL; 0898943179

 14.Pliki cookie i remarketing

Podczas przeglądania www.scelements.pl zostaniesz dodany do przeglądarki reklamowe pliki cookie, abyśmy mogli lepiej zrozumieć, co Cię interesuje. Aby uzyskać więcej informacji, możesz zapoznać się z Polityką korzystania z plików cookie opublikowaną na stronie.

15.Inne

Przedsiębiorca ma prawo do jednostronnej zmiany wszystkich warunków określonych na stronie www.scelements.pl , a zmiany wchodzą w życie od daty ich aktualizacji tylko dla przyszłych klientów. Aktualne umowy podlegają warunkom w momencie ich generowania.

 

W przypadku zmiany obowiązujących umów zastosowanie mają przepisy art. 147b kpc.

Weszła w życie w dniu 03.09.2018